BGT inwinning Provincie Fryslân

In opdracht van onze opdrachtgever Provincie Fryslân hebben we een inwin vlucht uitgevoerd voor het inwinnen van data ten behoeve van de BGT.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland met daarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen, spoorlijnen en andere topografie vastgelegd. De kaart bevat veel gedetailleerde informatie en is openbaar beschikbaar via PDOK.

De BGT wordt gebruikt voor het doen van analyses en is goed te gebruiken als ondergrond voor het weergeven van informatie in GIS software.
Het BGT wordt beheert door de gemeentes, provincies, waterschappen en andere overheidsorganen.  Deze bronhouders leveren de informatie over hun gebied aan bij het Kadaster.

INNOVATIEVE INWINNING BGT

Door middel van onze mobiele LIDAR systemen kunnen we op efficiënte manier de projecten inwinnen. We passen onze inwinning aan op basis van de specifieke verschillen per project.

PROJECT: N31 HARDEGARIJP

In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de Centrale As te realiseren. Een traject van meer dan 20 kilometer tussen Dokkum en de N31 en een rondweg om Hardegarijp. Deze weg is nagenoeg klaar en de nieuwe situatie (revisie) moet uitgevoerd worden. Hierbij is gekozen om dit door middel van inwinnen met bemand vliegtuig uit te voeren.

Deze methode geeft minimale inmenging met het verkeer en geeft de mogelijkheid tot het vastleggen door middel van een orthofoto.

Opgeleverde data:

  • 2D revisie bestand met punt en lijnobjecten geschikt voor Dg Dialog BGT
  • GeoTiFF van projectgebied

Andere Cases