Dijkverbetering Lauwersmeerdijk

In opdracht van Reef Infra BV. heeft Kavel 10 de 0-meting verzorgd voor het project Dijkverbetering Lauwersmeerdijk. Dit project wat een totale lengte van 30 kilometer omvat was een meetkundig uitdagend project vanwege de ligging.
Op basis van deze uitgangspositie is de opdrachtgever Reef Infra BV. bij Kavel 10 gekomen om te informeren naar de mogelijkheden tot het inwinnen vanuit de lucht.

HET PROJECT

Rondom Lauwersmeer liggen waterkeringen die delen van Groningen en Friesland beschermen tegen een overstroming vanuit het Lauwersmeer. Waterschap Noorderzijlvest is de beheerder van de keringen aan de oostzijde en een deel van de zuidzijde van het Lauwersmeer. Periodiek moet het waterschap aantonen dat deze keringen voldoen aan de wettelijke vastgestelde normen voor waterveiligheid. In 2016 is de toetsing van de keringen afgerond en hieruit bleek dat deze op grote delen niet voldeed aan de normen voorgeschreven door de Provincie.

Bij de laatste beoordeling is gebleken dat 32,8 km waterkeringen rondom het Lauwersmeer niet stabiel of hoog genoeg zijn voor de toekomstige waterveiligheid. Om ervoor te zorgen dat de keringen voor de komende 50 jaar weer voldoen aan de normen voor waterveiligheid is het project om de kades te versterken gestart. De uitvoering van het project start in december 2018. Uiterlijk 1 januari 2020 zijn de werkzaamheden gereed.

DE UITVOERING

De inwinning is uiteindelijk gecombineerd uitgevoerd vanuit de lucht aangevuld met grondmetingen. De luchtmeting is gelijktijdig uitgevoerd met LiDAR en onze PhaseOne metrische camera. Tevens zijn er door een grondploeg uitgebreide aanvullende metingen uitgevoerd. Dit hoofdzakelijk om de onderwaterdelen in kaart te brengen.
Alle datasets zijn vervolgens verwerkt tot een digitaal model met de volledige meetkundige gegevens van het tracé.

 

Gebruikte technieken:

  • Airborne LiDAR
  • Airborne ortho
  • Terrestrische veldmetingen

Bekijk de resultaten van de inwinning in onze software.

Andere Cases