3D point cloud

Door een LiDAR-meting vanuit het vliegtuig te combineren met een LiDAR-meting vanaf de auto ontstaat er een zeer gedetailleerde 3D puntenwolk. Deze combinatie van puntenwolken is uniek in Nederland en is een absolute meerwaarde voor onze opdrachtgevers omdat alle elementen in een gebied worden gemeten. Bij alleen een auto LiDAR-meting wordt het terrein achter objecten, gebouwen en passerende auto’s niet gemeten. Dit is niet meer het geval wanneer een 3D gecombineerde puntenwolk wordt geleverd.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Geen inwinbeperkingen
  • In te winnen in onze wekelijkse landmeetvluchten
  • Geen last van gewashoogtes door gebruik van LiDAR techniek
  • Vlakdekkend meten met vele duizenden hoogte punten per hectare

DTM meting “A32 vlot en veilig”

Het project “A32 vlot en veilig” is geheel door ons in 3D ingewonnen. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende inwin technieken vanaf de grond en vanuit de lucht.

Op basis van dit 3D model is een volledige DTM uitgewerkt volgens Rijkswaterstaat opleverspecificaties.

Hoogtemodellen dijklichamen

Voor waterschappen voeren we veel in metingen uit voor primaire en secundaire keringen. Deze in metingen kunnen gebruikt worden als 0-meting, revisiemeting of voor inspectiedoeleinden. Door de manier van inwinning kunnen we vele kilometers per dag inwinnen en verwerken tot modellen.

Lijnen en objecten

Alle aanwezige objecten kunnen makkelijk en nauwkeurig gekarteerd worden. Dit doen we aan de hand van onze ingewonnen data uit de lucht of vanaf de auto. We gebruiken hiervoor combinatie van LiDAR techniek met hoogwaardige orthofoto`s die ingepast worden in RD.

Recent werk | Cases