Drone inspecties

Een drone is in staat om plaatsen te bereiken die op andere manieren moeilijk te bereiken is. Dit stelt ons in staat inspecties uit te voeren op locaties die met andere methodes gevaarlijk of niet mogelijk zijn.

Onze drone kan ingezet worden met verschillende sensoren. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een hoogwaardige metrische camera, thermische camera`s en multispectrale camera`s.

Wij passen onze technieken toe voor onder andere natuurbeheer, overheden, waterschappen, infra en bouwondernemingen.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Verschillende sensor beschikbaar
  • Te gebruiken in combinatie met andere inwin methodieken
  • Gecombineerd in te winnen met vliegtuig, auto en quadscanner

Thermische inspecties

Onze drone kan uitgerust worden met een thermische camera. Deze warmtebeeld camera kan warmteverschillen vastleggen. Hierdoor zijn afwijkingen waar te nemen die voor het menselijk oog onzichtbaar blijven.

Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het opsporen van piping bij rivieren. Ook zjin defecten in zonnepanelen makkelijk op te sporen.

BGT- IMGeo

Op basis van onze inmetingen kunnen we bestanden klaar maken die direct in te lezen zijn in de BGT volgens de IMGeo standaarden.
Zo kunnen overheidsorganisaties de inrichting van de buitenruimte, sloten en andere openbare omgevingen digitaal vastleggen.

Modulair inwinnen met LiDAR

Kavel 10 is uniek in de manier van het inwinnen van onze data. Wij kijken per opdracht naar de beste methode van inwinning. Doordat wij apparatuur hebben om in te winnen vanaf het water, de weg en vanuit de lucht zijn er geen beperkingen voor inwinning.
Vaak combineren we meerdere technieken om tot het beste resultaat voor onze klant te komen.

Recent werk | Cases