Digitaal hoogte model

Een maaiveldmeting is een hoogtemeting waarbij alleen het maaiveld wordt gemeten. In een maaiveldmeting worden geen objecten, gebouwen en/of vegetatie gemeten. Een hoogtemeting van een gebied is met name interessant voor dijkbewaking en kadeverbetering. Doordat LiDAR door vegetatie heen kan meten is een LiDAR meetsysteem uitermate geschikt voor een maaiveldmeting.

Een maaiveldmeting kan worden opgeleverd als puntenwolk in .las formaat of als een getrianguleerd autocad model waarbij alle punten met elkaar zijn verbonden.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Geen last van gewashoogtes door gebruik van LiDAR techniek
  • Vlakdekkende meting met +/-30 meetpunten per vierkante meter

Volumeberekening depots

Wekelijks vliegt ons landmeetvliegtuig boven Nederland, België en Duitsland. Tijdens deze vluchten worden verschillende locaties ingewonnen ten behoeve van periodieke volume metingen.
Door deze manier van werken kan deze kwalitatief hoogwaardige dienst tegen interessante tarieven worden aangeboden.

Hoogtemodellen dijklichamen

Voor waterschappen voeren we veel in metingen uit voor primaire en secundaire keringen. Deze in metingen kunnen gebruikt worden als 0-meting, revisiemeting of voor inspectiedoeleinden. Door de manier van inwinning kunnen we vele kilometers per dag inwinnen en verwerken tot modellen.

Lijnen en objecten

Alle aanwezige objecten kunnen makkelijk en nauwkeurig gekarteerd worden. Dit doen we aan de hand van onze ingewonnen data uit de lucht of vanaf de auto. We gebruiken hiervoor combinatie van LiDAR techniek met hoogwaardige orthofoto`s die ingepast worden in RD.

Recent werk | Cases