Obliek foto's

Obliek foto’s worden genomen vanuit het vliegtuig en hebben van 45-graden op het aardoppervlak. Hierdoor krijg je zicht op het achter- en/of zijaanzicht van gebouwen en objecten. Obliek foto’s worden vaak gebruikt voor inspectiedoeleinden van objecten, kades en dijklichamen.

Een obliek foto wordt in .tif of .jpeg formaat opgeleverd samen met de bijbehorende fotolocatie. Hierdoor is het mogelijk om de obliek foto’s in een GIS-omgeving te bekijken. Obliek foto’s worden vaak samen met een orthofoto afgenomen.

Tevens zijn obliek foto`s in een online viewer te bekijken. Deze viewer wordt door ons gehost en geeft toegang tot zowel orthofoto`s, obliekfoto`s en indien gewenst 3D-modellen.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Geen inwinbeperkingen
  • In te winnen in onze wekelijkse landmeetvluchten
  • Geen last van gewashoogtes door gebruik van LiDAR techniek
  • Vlakdekkend meten met vele duizenden hoogte punten per hectare

45 graden obliek foto`s

Obliek foto’s geven u de mogelijkheid objecten vanaf een 45 graden hoek te bekijken. De foto`s kunnen als aanvulling op de orthofoto in een viewer worden bekijken. Een orthofoto kan gelijktijdig ingewonnen met onze obliekfoto`s en worden in 4 windrichtingen tegelijk genomen worden. Tevens kan de dienst worden aangevuld met LiDAR inwinnen voor een volledige dataset vanuit de lucht

BGT mutaties op luchtfoto`s

In samenwerking met onze partner GeoBORG kunnen wij uw BGT-mutaties verzorgen vanuit de lucht.  Hierbij maken we gebruik onze super nauwkeurige orthofoto`s en verwerken we de mutaties. Door de efficiënte manier van inwinning zal er beduidend bespaard worden op kosten voor inwinning.

Lijnen en objecten

Alle aanwezige objecten kunnen makkelijk en nauwkeurig gekarteerd worden. Dit doen we aan de hand van onze ingewonnen data uit de lucht of vanaf de auto. We gebruiken hiervoor combinatie van LiDAR techniek met hoogwaardige orthofoto`s die ingepast worden in RD.

Recent werk | Cases