Oppervlaktemeting agrarisch

Wij voeren al enkele jaren GPS-metingen uit voor agrariërs waarbij wij landmeetkundige informatie leveren over de perceeloppervlaktes. Met een quad welke uitgerust is met een 360-graden camera en twee GPS-systemen bepalen wij de oppervlakte van de landbouwpercelen. De 360-graden foto’s die gelijktijdig met de GPS-meting worden ingewonnen dienen ook als bewijslast richting de overheid. Met deze meting en de genomen veldfoto’s kunnen wij GPS-gegevens aanleveren voor  een bezwaarprocedure.

In het kort

  • Zeer nauwkeurige metingen <3 centimeter in RD
  • Vastlegging 360 graden camera systeem
  • Zowel voor veehouders als pluimveehouders

Oppervlaktemeting veehouderij

Grond is voor agrariërs een belangrijk productiemiddel geworden en daarom is een juiste perceelsregistratie zeer belangrijk. Uit resultaten van voorgaande jaren is gebleken dat de oppervlakte toename gemiddeld zo’n 2% bedraagt. Onze metingen voldoen aan de door de overheid gestelde eisen en de meting kan rechtstreeks ingelezen worden in de Gecombineerde Opgave.

Vastlegging 360 camera systeem

Onze agrarische metingen worden volledig vastgelegd met een 360 graden camera systeem. Deze beelden zijn geo-gerefereerd en leggen de situatie in het veld vast. In deze beelden kunnen wij de gemeten grenzen weergeven indien een controleur hier om vraagt.

Vrijeuitloop meting pluimvee

Om aan de wettelijke eisen te voldoen voor vrije uitloop moeten pluimveehouders hun uitloopterrein laten inmeten. Wij kunnen volgens deze eisen een inmeting verzorgen en opleveren in een rapportage. In dit rapport liggen de eisen en werkwijze van de meting vastgelegd.

Recent werk | Cases