Winnaar ondernemersprijs 2016 (starter)

Over Kavel 10

Wie zijn wij

Kavel 10 wordt geleid door de broers Stefan, Albert en Richard samen met hun zwager Frank. Na aanschaf van het eerste GPS-meetsysteem in 2011 beschikken wij inmiddels over meerdere meetsystemen waarvan de nieuwste aanwinst een bemand vliegtuig is.

 

MISSIE:

Het leveren van hoogwaardige geodata met inzet van zinvolle innovaties.

 

Zo levert Kavel 10 meerwaarde aan haar klanten.

VERANTWOORDELIJKHEID

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

Duurzaamheid en innovatie gaan bij ons samen. Door de integratie in onze bedrijfsvoering van GIS en de nieuwe meettechnieken zoals een 360°-camera’s en een vliegtuig hebben wij opdrachten aanzienlijk efficiënter uit kunnen voeren. In 2017 heeft dit geresulteerd in een reductie van 50% aan brandstofverbruik, op dezelfde omzet, ten opzichte van 2016. Om deze positieve trend door te zetten hebben wij als doel gezet dat in 2021 10% van onze opdrachten volledig emissievrij moeten worden uitgevoerd. Kansen die we hier als bedrijf in zien zijn de ontwikkelingen omtrent elektrische voertuigen zoals auto’s, drones en vliegtuigen. Door deze voertuigen met zelf opgewerkte stroom te voorzien van brandstof willen we op lange termijn een volledig zelfvoorzienend bedrijf worden.

COMPASSION NETWERK NOORD (CNN)  

Samen met enkele (ex)ondernemers in het noorden zijn wij nauw betrokken bij Compassion Netwerk Noord. Compassion is een wereldwijde organisatie die kinderen bevrijdt uit armoede. Met de zogeheten kindsponsorprogramma’s krijgen kinderen in armoede hulp op elk gebied van hun leven. Met CNN proberen wij als groep vanuit het noorden financiering voor verschillende projecten in Ethiopië rond te krijgen. Door daadwerkelijk ook de projecten te bezoeken zien wij de positieve impact van Compassion in Ethiopië. Wij hebben nu 2-maal een bezoek aan Ethiopië gebracht zodat we de vorderingen en de verbeterpunten mee kunnen nemen. Met deze nieuwe energie kunnen gaan wij vervolgens nieuwe projecten ondersteunen.

  1. Naschoolse opvang Metahara – Ethiopie
  2. Inkomensgenererend programma 1 Metu – Ethiopie
  3. Inkomensgenererend programma 2 Metu – Ethiopie

Actiepunt 2018: Het verzorgen van schoonwatervoorziening in Metahara.

Ontmoet de mensen achter Kavel 10

Kavel 10 is een echt familiebedrijf. Drie broers en hun zwager vormen het hart van het bedrijf. Kavel 10 staat voor hard en eerlijk werken.
Wij gaan voor een optimaal resultaat voor onze klanten en vinden persoonlijk contact belangrijk.