Agrarische veldmetingen

Agrarische veldmetingen

Wat is een agrarische veldmeting

Wij voeren al enkele jaren GPS-metingen uit voor agrariërs waarbij wij landmeetkundige informatie leveren over de perceeloppervlaktes. Met een quad welke uitgerust is met een 360-graden camera en twee GPS-systemen bepalen wij de oppervlakte van de landbouwpercelen. De 360-graden foto’s die gelijktijdig met de GPS-meting worden ingewonnen dienen ook als bewijslast richting de overheid. Met deze meting en de genomen veldfoto’s kunnen wij GPS-gegevens aanleveren voor  een bezwaarprocedure.

Wat houdt een agrarische veldmeting in?

Afhankelijk van het soort veldmeting brengen we de behoefte in kaart. Onze landmeters zijn uitgerust met verschillende soort landmeetkundige apparatuur om de metingen nauwkeurig te kunnen uitvoeren. Vervolgens worden de veldmetingen uitgewerkt tot de gewenste rapporten.

RVO perceelsmetingen

Grond is voor agrariërs een belangrijk productiemiddel geworden en daarom is een juiste perceelsregistratie zeer belangrijk. Uit resultaten van voorgaande jaren is gebleken dat de oppervlakte toename gemiddeld zo’n 2% bedraagt. Onze metingen voldoen aan de door de overheid gestelde eisen en de meting kan rechtstreeks ingelezen worden in de Gecombineerde Opgave.

Vrije uitloop pluimveebedrijf

Voor de pluimveehouders brengen we veelvuldig de vrije uitloop in beeld. Na het in kaart brengen van de uitloop brengen onze tekenaars de benodigde begrenzingen aan binnen de uitloop om te voldoen aan de geldende eisen. Alle data wordt verwerkt in een meetrapportage die gebruikt kan worden bij de keurende instanties.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar richard@kavel10.nl

Richard Brouwer

Projectmanager en eigenaar Kavel 10