Airborne LiDAR

Airborne LiDAR

Wat is Airborne LiDAR

LiDAR staat voor Light Detection and Ranging en is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door gebruik te maken van laserpulsen. De techniek is vergelijkbaar met radar, waarbij radiogolven worden gebruikt in plaats van in dit geval lasergolven. Het bijzondere van deze techniek is dat zij het mogelijk maakt om eventuele aanwezige vegetatie en begroeiing uit de metingen te elimineren. Hiermee is het mogelijk om de werkelijke maaiveldhoogte te meten.

Waar wordt airborne LiDAR voor gebruikt

Airborne LIDAR is erg geschikt voor het in kaart brengen van moeilijk- en slecht toegankelijke gebieden. Omdat wij gebruik maken van bemande vliegtuigen gelden voor ons geen vliegbeperkingen boven bebouwing, natuurgebieden of vliegvelden. Naast omvanrijke projecten voert Kavel 10 jaarlijks ook vele kleinere opdrachten. Hierbij kunt u denken aan volumemetingen of kleinere DTM inwinningen.

Wat voor producten kunnen we leveren?

De ingewonnen data wordt door onze specialisten verwerkt tot een verscheidenheid aan eindproducten. In nauw overleg met de klant worden alle wenden en specificaties besproken en vastgelegd. Dat leidt ondermeer tot de volgende eindproducten.

Maaiveld modellen

Een veel gevraagd product op basis van airborne LiDAR  is een maaiveld model. Dit model geeft een nauwkeurig beeld van het maaiveld-verloop onder de aanwezige vegetatie. Door de ingewonnen puntenwolk goed te classificeren kunnen we het maaiveld exact in kaart brengen. De bestanden kunnen door ons geschikt worden gemaakt voor gebruik in verschillende software pakketten.

Digitaal terrein model DTM

De naam zegt het al, DIM is een gedigitaliseerde buitenomgeving. Veelal worden deze DTM`s gebruikt voor civiele doeleinden. Hierbij wordt op basis van de ingewonnen data een model in AutoCAD opgewerkt tot gevectoriseerde lijn bestanden in NLCS structuur. Ook wordt met DTM vaak verwezen naar een gedetailleerd hoogte bestand van het maaiveld. In dit geval wordt het gebruikt voor het berekenen van hoeveelheden en hoogtes.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar richard@kavel10.nl

Richard Brouwer

Projectmanager en eigenaar Kavel 10