Mobiele LIDAR puntenwolk

Mobiele LIDAR puntenwolk

Wat is een mobiele puntenwolk?

Kavel 10 wint jaarlijks duizenden kilometers aan wegen in met onze mobiele meetvoertuigen. Deze zijn uitgerust met mobiele LiDAR scanners en kunnen, met het verkeer meerijdend, mobiele lidar puntenwolken met een hoge nauwkeurigheid inwinnen. Naast deze scanner is het systeem ook altijd uitgevoerd met een hoog resolutie panoramische camera die parallel beeldmateriaal inwint.

Waarvoor worden mobiele puntenwolken voor gebruikt?

Het inwinnen van nauwkeurige puntenwolken vanaf een mobiel voertuig is erg geschikt voor toepassing in de openbare ruimte. Doordat het voertuig mee kan rijden met het andere verkeer is er geen overlast voor de overige weggebruikers. Deze techniek wordt dan ook veelvuldig toegepast op wegen en in andere openbare gebieden.

Op basis van deze techniek kunnen onze specialisten allerlei producten genereren zoals DTM`s, doorrijprofielen, verkantingen en andere karteringen. Ook is de techniek uitermate geschikt voor het bijhouden van basisregistraties van gemeentes, provincies., waterschappen of rijksoverheden.

Welke systemen worden er gebruikt?

Voor het inwinnen van de mobiele puntenwolken gebruiken wij een Riegl scanner gecombineerd met een 150 megapixel camera. Dit systeem, dat is opgebouwd uit 6x een 25 megapixel camera, maakt hoge resolutie beelden van de omgeving. Samen met de hoogwaardige scanner resulteert dit een hoognauwkeurige puntenwolk. Aan boord van de auto’s zitten tevens hoogwaardige IMU’s die ervoor zorgen dat de locatie nauwkeurig wordt vastgelegd. In de naverwerking worden deze beelden en de locatiegegevens samengevoegd tot een panoramabeeld met locatiegegevens.

Digitaal terrein model DTM

De naam zegt het al, DTM is een gedigitaliseerde buitenomgeving. Veelal worden deze DTM`s gebruikt voor civiele doeleinden. Hierbij wordt op basis van de ingewonnen data een model in AutoCAD opgewerkt tot gevectoriseerde lijn bestanden in NLCS structuur. Daarnaast kunnen we wegbreedtes, verkantingen, markeringen, voertuigkering, doorrijprofielen en profielvrije ruimte onder kruisende hoogspanningslijnen in kaart brengen. Ook wordt met DTM vaak verwezen naar een gedetailleerd hoogte bestand van het maaiveld. In dit geval wordt het gebruikt voor het berekenen van hoeveelheden en hoogtes.

Digitaal Topografisch Bestand

Het Digitaal Topografisch Bestand is de digitale beheerkaart van Rijkswaterstaat. In deze kaart zijn objecten te zien zoals bebording, verlichting, geleiderail en markeringen op en rondom de rijkswegen en rijksvaarwegen. Deze objecten worden opgenomen als lijn, vlak of punt object. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in de topografie door bijvoorbeeld werkzaamheden dient het DTB geactualiseerd te worden. Het actualiseren van het DTB begint met het inmeten van de gewijzigde topografie en objecten. Wij kunnen zorgen voor het actualiseren van het DTB tot en met het KernGIS.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar richard@kavel10.nl

Richard Brouwer

Projectmanager en eigenaar Kavel 10