Ortho- en Stereofoto

Ortho- en Stereofoto

Wat zijn ortho- en stereofoto's?

Er zit een verschil tussen een ortho- en stereofoto. Een orthofoto is een foto opname genomen vanuit ons vliegtuig waarbij de camera loodrecht naar beneden is gericht. Door meerdere foto’s met een bepaalde overlap te maken kunnen de foto’s aan elkaar worden geplakt. Het GNSS-IMU systeem in het vliegtuig zorgt ervoor dat elke fotolocatie nauwkeurig wordt vastgelegd. Met deze informatie wordt de aerial triangulatie van de luchtfoto’s uitgevoerd. Middels deze aerial triangulatie wordt de orthofoto ingepast in het coördinatensysteem. Deze inpassing zorgt ervoor dat het mogelijk is om landmeetkundige metingen uit te voeren in een orthofoto.

Waarvoor worden ortho- en stereofoto's gebruikt?

Veel gemeentes en andere gebiedsbeheerders gebruiken deze foto’s voor vastlegging van het areaal. De foto’s zijn metrisch gecorrigeerd en daarmee geschikt om op te karteren. Kavel 10 beschikt over large frame camera’s die snel grote gebieden kunnen inwinnen met hoge grond resoluties tot 1,5 cm.

Wat voor producten worden er geleverd?

Stereofoto's

Vanuit de orthofoto’s kunnen wij ook stereofoto’s genereren. Een stereofoto wordt samengesteld uit een dataset waarbij alle foto’s met een zijwaartse overlap van 30% en voorwaartse overlap van 60% zijn gevlogen. Doordat de objecten in een foto in meerdere foto’s zichtbaar zijn is het mogelijk om zeer nauwkeurig hoogtemetingen en karteringen uit te voeren voor onder andere BGT en BAG.

Orthomozaïek

Aan de hand van de losse loodrecht foto’s genomen met onze luchtfoto camera’s maken wij orthomozaïeken. Deze orthomozaïeken worden door middel van een software proces tot één naadloze foto aan elkaar verwerkt. Door de inwinning in te plannen met een overlap wordt er een metrisch correct product opgewerkt van een gebied. Vaak zijn dit gemeentes, provincies of andere grotere gebieden. Deze foto’s kunnen als onderlegger worden gebruikt in GIS pakketten of AutoCAD.

Near Infrared (NIR)

Onze luchtfoto camera’s zijn uitgerust met een Near Infrared Band (NIR). Deze band, die naast de gebruikelijke RGB (rood, groen, blauw) band beschikbaar is, maakt opnames in het voor het menselijk oog onzichtbare deel van het spectrum. NIR beelden worden voornamelijk gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van gewassen. De NIR band wordt door nabewerking vertaald naar een CIR (Color Infrared foto). Hierdoor wordt de opname zichtbaar voor het menselijk oog.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar richard@kavel10.nl

Richard Brouwer

Projectmanager en eigenaar Kavel 10