3D Stadsmodel Groningen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Locatie: Groningen

3D Stadsmodel Groningen

Achtergrondinformatie

In 2020 heeft Gemeente Groningen de doelstelling uitgesproken om een 3D digitale kopie van haar stad te laten ontwikkelen. Sinds een aantal jaren probeert de Gemeente Groningen 3D als standaard te nemen voor haar producten en in navolging hierop zou een 3D model van de stad helpen om ruimtelijke plannen sneller, kosten efficiënter en meer transparant uit te voeren.

De opdracht

De Gemeente Groningen stelde hoge eisen aan nauwkeurigheid voor hun eindproducten. Binnen het consortium van partijen in dit project is gekozen voor een inwinning met hoge overlap 80/80% voor het centrum en 80/60% voor de overige wijken. Gekozen is voor een GSD van 2,5 cm voor het centrum en 5 cm voor de overige wijken. We hebben in één vlucht de LiDAR, nadir & obliek beelden ingewonnen.

De meervoudige inwinning zorgt ook voor meervoudig gebruik van de data. De nadir beelden zijn verwerkt tot True-Orthofoto welke gebruikt wordt als onderlegger voor het model. De True-Ortho wordt over het terreinmodel gelegd welke opgewerkt is uit de LiDAR puntenwolk. De nadir beelden zijn daarnaast ook verwerkt tot stereofoto’s welke gebruikt zijn voor de modellering. Op de obliek beelden is Aerotriangulatie uitgevoerd, een belangrijk element voor het textureren van de gebouwen. De obliek beelden kunnen ook in een viewer geraadpleegd worden.

De opdracht werd aangenomen en uitgevoerd in combinatie met Future Insight en Avineon. Dit consortium opereert op frequente basis vanuit het initatief Nederland in 3D! Lees meer over Nederland in 3D op www.nederlandin3d.nl.

Klant aan het woord

Sjoerd Smit

Projectmanager bij Gemeente Groningen

“De gemeente Groningen heeft de samenwerking met Kavel 10 en breder het consortium heel prettig gevonden. Daar waar het in een klant-leverancier relatie een uitdaging kan zijn om een passende samenwerkingsvorm te vinden en verwachtingen over en weer af te bakenen, verliep dat hier vanaf de eerste dag perfect. Het 3D model van Groningen heeft in onze organisatie ogen geopend. Breder dan het Ruimtelijk Domein is men onder de indruk van de kwaliteit en mogelijkheden. Nu we een gedetailleerde virtuele representatie hebben van onze stad en ommeland, hebben we de basis op orde en kunnen we baten realiseren. Dat is zonder meer te danken aan Kavel 10!”

'Dankzij Kavel 10 haar vluchten, plukt Groningen nu de vruchten'

Gebruikte technieken

Voor het 3D digitale kopie van de Gemeente Groningen hebben we gebruik gemaakt van meerdere inwinningstechnieken. De verschillende datasets zijn gelijktijdig vanuit het vliegtuig ingewonnen. Dit zorgt ervoor dat de data goed te combineren is en hierdoor perfect is voor het opwerken van 3D modellen. Door de hoge overlap en lage vlieghoogtes is het een omvangrijke dataset geworden.

LiDAR

LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door het gebruik van laserpulsen. Het bijzondere van deze techniek is, dat zij het mogelijk maakt om de aanwezige vegetatie en begroeiing uit de metingen te elimineren en de werkelijke maaiveldhoogte te meten. We hebben de LiDAR data gebruikt voor het maken van een actueel en accuraat terreinmodel en voor het modelleren van de bomen en bruggen.

Beeldmateriaal

Met onze metrische camera worden gelijktijdig met 5 lenzen beelden geschoten. Deze lenzen staan zowel naar beneden (nadir) als in 4 windrichtingen gericht (obliek). De vliegplanning wordt zo gepland dat alle beelden met overlap worden genomen. De inwinning van deze beelden worden meervoudig gebruikt. Voor het genereren van een true-orthofoto, stereofoto’s voor het modelleren, obliek beelden om de gebouwen te textureren en om te raadplegen in een viewer.

RTK-GPS

Voorafgaand de inwinning heeft onze landmeter verspreid over het projectgebied grond controle punten ingemeten. Na de inwinning kunnen we de data inpassen op deze punten waarmee we de ingewonnen data in het Nederlandse coördinatenstelsel in kunnen passen.

LOD modellen

De term LOD (Level of Detail) staat voor het detailniveau van het model. In deze context bedoelen we object gerichte 3D modellen. Deze modellen worden opgebouwd op basis van onze ingewonnen data en verrijkt met attribuut gegevens. Deze gegevens worden gekoppeld aan de 3D geometrie en zo verrijkt met aanwezige data. Het detail niveau van het model kan in overleg worden afgestemd met de klant. Leveringen van LOD modellen worden vaak in lijn gedaan met opgestelde richtlijnen in CityGML.

Het resultaat

Alle verwerkte en gemodelleerde producten komen in een online omgeving, in deze omgeving zitten diverse tools die gebruikt kunnen worden door de Gemeente Groningen voor planning, omgevingsmanagement en uiteindelijk een efficiëntere manier van werken voor stadsontwikkeling.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar gerben@kavel10.nl

Gerben Gort

International Sales Specialst