Industriële waterleiding Groningen – Eemshaven

Opdrachtgever: Waterbedrijf Groningen

Locatie: Groningen

Industriële waterleiding Groningen – Eemshaven

Achtergrondinformatie

North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater, levert sinds april 2021 industriewater aan de Eemshaven met oppervlaktewater uit het Eemskanaal als bron. Om de levering van dit duurzame industriewater mogelijk te maken bouwde North Water een industriewaterzuivering in Garmerwolde en werd er een heel nieuw tracé transportleiding voor industriewater aangelegd: vanaf Garmerwolde via Appingedam tot aan de Eemshaven. Waterbedrijf Groningen legde gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan over grotendeels hetzelfde tracé.

Werk met werk combineren, een win-win voor alle betrokkenen: in plaats van twee keer aanleggen scheelt het in kosten, maar zeker ook in de overlast. En door de levering van industriewater met oppervlaktewater als bron hoeft er geen kostbaar drinkwater gebruikt te worden voor koel– en proceswater. Met als resultaat een duurzame watervoorziening voor Noordoost-Groningen.

De opdracht

Ons werd gevraagd om de maaiveldhoogtes van het gehele traject nauwkeurig in kaart te brengen. In 2019 hebben we het project al volledig ingemeten voor een uitgebreide 0-meting. Door nu hetzelfde traject nogmaals te vliegen met ons LiDAR systeem, kan een nauwkeurige hoogte- en verschilkaart worden gemaakt. Naast het inmeten van de hoogtes van het projectgebied wordt er ook een luchtfoto gemaakt. Deze wordt verwerkt tot een orthofoto met een resolutie van 3 centimeter per pixel.

 

Klant aan het woord

Niek Luijt

Projectleider Nieuwbouw Distributie

“Voor de aanleg van de transportleidingen voor zowel drink- als industriewater waren we op zoek naar een juiste vastlegging van de bestaande situatie van het tracé. Omdat het om 30 kilometer tracé Industriewater ging en 44 kilometer voor het tracé drinkwater, is het niet te doen om dit alles met de hand in te meten. Zodoende kwamen we bij Kavel 10 terecht om dit met een vliegtuig in te laten meten en vast te laten leggen. Nadien kunnen we ook de verschillen laten meten en kunnen we dit ook delen met de eigenaren ten behoeve van de zettingen.”

'Vliegensvlug en klantgerichte oplossing om lange trajecten in te meten en vast te leggen!'

Gebruikte technieken

Gezien de ligging en het verloop van het projectgebied, werd gebruik gemaakt van ons surveyvliegtuig. De verzamelde gegevens werden gecontroleerd door landmeters in het veld en voorzien van RTK-GPS-apparatuur.

Airborne LiDAR

LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door het gebruik van laserpulsen. Deze techniek is bijzonder, omdat het de aanwezige vegetatie en begroeiing uit de metingen kan elimineren en de werkelijke maaiveldhoogte meet. De ingewonnen puntenwolken worden gecombineerd tot één totale puntenwolk met verschillende classificaties zoals grond, gebouwen en vegetatie.

Hoog resolutie orthofoto

Op basis van de losse loodrechte foto’s die met onze luchtfotocamera’s zijn gemaakt, maken wij ortho mozaïeken. Deze ortho mozaïeken worden door middel van een softwareproces verwerkt tot één naadloze foto. Door het te plannen met een overlap ontstaat een metrisch correct product van een gebied. Vaak gaat het om gemeenten, provincies of andere grotere gebieden. Deze foto’s kunnen worden gebruikt als basis voor GIS pakketten of AutoCAD.

RTK GPS

Om alle data te controleren en in te passen hebben onze landmeters metingen uitgevoerd in het projectgebied. Hierbij meten ze met RTK-GPS paspunten in om de luchtdata op in te passen. Tevens meten de landmeters op verschillende locaties aanvullend profielen om de ligging en penetratie van de LiDAR te bevestigen. Deze gegevens worden tijdens ons interne controle proces gebruikt om de nauwkeurigheid en correctheid van de data te waarborgen.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar stefan@kavel10.nl

Stefan Brouwer

Business developer en eigenaar Kavel 10