Snelfietsroute Breda-Tilburg

Opdrachtgever: AGEL Adviseurs nu onderdeel van Stantec

Locatie: Breda

Snelfietsroute Breda-Tilburg

Achtergrondinformatie

Van hartje Breda naar hartje Tilburg in ruim een uur op een bijna 24 kilometer lang comfortabel fietspad. Kavel 10 is gevraagd om in opdracht van AGEL adviseurs de 0-situatie volledig in kaart te brengen. Dit hebben we gedaan vanaf de grond en uit de lucht.

De opdracht

Voor het aanleggen van de nieuwe snelfietsroute van Breda naar Tilburg was een volledige 0-situatie nodig. Het aan te leggen fietspad doorkruist meerdere gemeentes en een stuk provinciaal beheergebied. Een extra uitdaging was dat het fietspad naast bebouwd gebied ook door stukken natuur heen liep. Dit beperkte de mogelijkheid voor het inwinnen vanaf de grond. Om het optimale resultaat te behalen is er gekozen om zowel vanaf de grond als vanuit de lucht in te winnen.

Klant aan het woord

Richard Hendriks

Projectleider Geodesie

“De visie van AGEL adviseurs B.V. is SAMEN onze omgeving creëren. In de projecten die wij als AGEL adviseurs B.V. uitvoeren en hebben uitgevoerd is Kavel 10 een zeer betrouwbare partner. Ook in het project van de snelfietsroute is bewezen dat SAMEN werken ook echt kwaliteit verhogend is. Ik heb dan ook altijd gelijkwaardig met Frank in dit project opgetrokken en samen met de opdrachtgever Tilburg gekeken wat nodig is voor dit soort projecten. Mooi om te zien dat we elkaars processen zo goed kennen en begrijpen waardoor we een totaal advies en uitvoering verzorgen.”

'Mooi om te zien dat we elkaars processen zo goed kennen en begrijpen waardoor we een totaal advies en uitvoering verzorgen'

Gebruikte technieken

Voor dit project is gebruik gemaakt van ons vliegtuig en onze mobiele LiDAR scanner gemonteerd op de meetauto. Het combineren van deze technieken zorgt ervoor dat wij een volledig beeld kregen van dit uitdagende gebied..

Meetvliegtuig

Om dit project goed in beeld te krijgen is er op een beperkte hoogte gevlogen. Het projectgebied loopt langs vliegbasis Gilze-Rijen. Omdat er met bemande vliegtuigen wordt gewerkt is dit voor ons geen beperking voor de uitvoering. Tijdens de vlucht is er gelijktijdig LiDAR als beeldmateriaal ingewonnen. Deze worden verwerkt tot een orthofoto met een resolutie van 3 centimeter GSD en een puntenwolk met 100 punten per vierkante meter.

Mobile LiDAR scanner

Met ons meetvoertuig hebben we een dichte puntenwolk van 2500 punten per m2 ingewonnen. Tegelijkertijd worden er panoramische beelden ingewonnen. Deze beelden kunnen tijdens het opwerken van het DTM gebruikt worden ter aanvulling en controle. Daarnaast gebruiken we de beelden van de panoramische camera voor het inkleuren van de puntenwolk.

Digitaal Terrein Model

Op basis van alle ingewonnen data is een volledig DTM volgens NLCS richtlijnen opgewerkt. Dit centimeter nauwkeurige model bevat alle aanwezige verhardingen en elementen in het gebied. Dit AutoCAD model kan als basis worden gebruikt voor de verder ontwikkelingen in het gebied.

Controle en inpassing met GPS en TS

Bij de DTM metingen van Kavel 10 wordt altijd een kwaliteitsrapportage meegeleverd. Hiervoor worden in het veld punten ingemeten die terug te vinden zijn in de mobiele scandata. Door deze datasets met elkaar te combineren kunnen er conclusies worden gegeven over de ingepaste nauwkeurigheid.

Het resultaat

In afstemming met AGEL adviseurs is vanuit de data een DTM volgens NLCS structuur opgewerkt. Om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers zijn er door het projectgebied paspunten gewaterpast. Door de paspunten te waterpassen zorgen we ervoor dat de hoogte ligging de hoogst mogelijke nauwkeurigheid heeft. Tevens zijn er na het opwerken van het DTM door landmeters verschillende veldcontroles gedaan om de opgewerkte lijnen te controleren.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar frank@kavel10.nl

Frank Staal

Sales Manager en eigenaar Kavel 10