Statisch scannen van bruggen in de provincie Groningen

Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV

Locatie: Groningen

Statisch scannen van bruggen in de provincie Groningen

Achtergrondinformatie

Voor het Waterschap Nooderzijlvest doet Royal Haskoning DHV onderzoek naar 17 bruggen. De bruggen zijn onderverdeeld in een aantal cluster op basis van gelijksoortigheid van de bruggen. Uit dit onderzoek moet blijken welke bruggen gerenoveerd of zelfs vervangen moeten worden. Alle bruggen worden ingemeten en er worden sonderingen gedaan. Daarnaast wordt er gekeken naar asbest en kijken ze naar een chroom-6 inventarisatie. Het belangrijkste van dit project is dat er tijdens het gehele proces rekening wordt gehouden met duurzaamheid en circulariteit.

 

De opdracht

Kavel 10 is gevraagd door Royal Haskoning DHV om de Hontil en Roggemadraai brug zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Op basis van de puntenwolk, van onze nieuwe statisch scanner, is een Digitaal Terrein Model gemaakt van de droge oppervlakte. De randen en vleugelwanden zijn ook ingemeten en er zijn natte profiele aan beide zijden van de bruggen ingemeten met onze gps meettechniek.

Gebruikte technieken

Voorheen zouden we dit op de traditionele manier met gps inmeten. Maar om een zo volledig beeld te krijgen van de omgeving hebben we dit project met onze nieuwe statisch scanner trimble X7 ingemeten. De profielmetingen van de zijkanten van de brug zijn gedaan met de GPS meettechniek.

Statisch scannen

Statisch scannen wordt gedaan met een scanner die op een vaste positie staat. Vanuit deze positie scant de scanner met 1.000.000 punten per seconde onder hoge nauwkeurigheid de omgeving. De puntdichtheid is met deze techniek de hoogste en meest nauwkeurige van alle scantechnieken. Hierdoor is deze techniek erg geschikt bij de behoefte aan een hoge nauwkeurigheid.

RTK GPS

Meten met RTK (Real Time Kinematic) GPS (Global Positioning System) geeft vele voordelen. Een belangrijk voordeel van meten met deze techniek is de flexibiliteit, snelheid in combinatie met de nauwkeurigheid die het biedt. Deze techniek hebben we in dit project ingezet om het profiel van de watergangen in kaart te brengen. De statische scanner die ingezet is heeft geen penetratie door het water waardoor dit aanvullend ingezet is.

Digitaal Terrein Model

Op basis van alle ingewonnen data is een volledig DTM volgens NLCS richtlijnen opgewerkt. Dit centimeter nauwkeurige model bevat alle aanwezige verhardingen en elementen in het gebied. Dit AutoCAD model kan als basis worden gebruikt voor de verder ontwikkelingen in het gebied. In de afbeelding is het DTM zichtbaar met de gemeten profielen.

Het resultaat

Het uiteindelijke product is een AutoCAD bestand met daarin een digitaal DTM wat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar frank@kavel10.nl

Frank Staal

Sales Manager en eigenaar Kavel 10