LiDAR Airborne

LiDAR Airborne

Wat is LiDAR Airborne?

LiDAR staat voor Light Detection and Ranging en is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door gebruik te maken van laserpulsen. LiDAR is vergelijkbaar met radar, waarbij radiogolven worden gebruikt in plaats van in dit geval lasergolven. Het bijzondere van deze LiDAR techniek is dat zij het mogelijk maakt om eventuele aanwezige vegetatie en begroeiing uit de metingen te elimineren. Hiermee is het mogelijk om de werkelijke maaiveldhoogte te meten.

Waar wordt airborne LiDAR voor gebruikt

Airborne LiDAR is erg geschikt voor het in kaart brengen van moeilijke- en slecht toegankelijke gebieden. Omdat wij gebruik maken van bemande vliegtuigen gelden voor ons geen vliegbeperkingen boven bebouwing, natuurgebieden of vliegvelden. Naast omvangrijke projecten voert Kavel 10 jaarlijks ook vele kleinere opdrachten uit. Hierbij kunt u denken aan volumemetingen of kleinere DTM inwinning.

Wat voor producten kunnen we leveren?

De ingewonnen data wordt door onze specialisten verwerkt tot een verscheidenheid aan eindproducten. In nauw overleg met de klant worden alle wensen en specificaties besproken en vastgelegd. Dat leidt onder meer tot de volgende eindproducten.

Maaiveld modellen

Een veel gevraagd product op basis van airborne LiDAR  is een maaiveld model. Dit model geeft een nauwkeurig beeld van het maaiveld-verloop onder de aanwezige vegetatie. Door de ingewonnen puntenwolk goed te classificeren kunnen we het maaiveld exact in kaart brengen. De bestanden kunnen door ons geschikt worden gemaakt voor gebruik in verschillende software pakketten.

Digitaal terrein model

De naam zegt het al, een gedigitaliseerde buitenomgeving. Veelal wordt een Digitaal terrein model gebruikt voor civiele doeleinden. Hierbij wordt op basis van de ingewonnen data een model in AutoCAD opgewerkt tot gevectoriseerde lijn bestanden in NLCS structuur. Ook wordt met een digitaal terrein model vaak verwezen naar een gedetailleerd hoogte bestand van het maaiveld. In dit geval wordt het gebruikt voor het berekenen van hoeveelheden en hoogtes.

Heb je nog vragen?

Bel dan naar 0512 – 57 00 71 of stuur een e-mail naar richard@kavel10.nl

Richard Brouwer

Projectmanager en eigenaar Kavel 10